CAT / ES


DESVIAMENTS DE LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES EN L’ESFERA PÚBLICA«Desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública» és un projecte de l’equip curatorial d’ON MEDIATION/6, emmarcat en la col·laboració entre el Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats i la Fàbrica Oberta de Creació Analògica - La Escocesa.

La iniciativa acull dotze propostes d’artistes residents a La Escocesa i té vocació interdisciplinària alhora que interinstitucional. Posa en relleu, a més, les possibilitats d’intersecció entre les diferents agents de l’ecosistema artístic.

La metodologia de treball pretén incidir en les tradicionals jerarquies de mediació proposant recorreguts que activin les produccions artístiques més enllà del sistema expositiu i les situïn en els múltiples afores del cercle de l’art.

Les peces de les artistes de La Escocesa es desvien del recorregut convencional i, abans d’arribar al centre expositiu, es dispersen en l’esfera pública. És allà on les artistes i les seves creacions prenen posició, bé a través de l’ocupació performativa dels espais, o bé col·locant objectes en contextos dissonants. 

El projecte engloba un conjunt d’activacions artístiques que intenten obrir espais de diàleg i d’escolta fora del museu. En aquests exercicis de contacte, obres i públic posen a prova la seva resistència, és a dir, la capacitat que tenen per mantenir-se dretes juntes, físicament i conceptualment. 

Totes i cadascuna de les propostes interpel·len els cossos des de diferents angles: la precarització del món de l’art, la gentrificació i l’especulació immobiliària, la transformació d’allò singular a allò múltiple, del jo al nosaltres; habiten els territoris de l’intent; exploren el potencial evocatiu de les ruïnes contemporànies; qüestionen la pressió social, la burocràcia dels cossos i el colonialisme; denuncien l’acceleració de l’economia postindustrial i la desafectació urbana.

El resultat d’aquestes trobades als diferents espais exteriors s’ha documentat en forma de microrelats exposats al Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats. Aquestes narracions van acompanyades de les peces físiques en tant que còmplices del procés de desviament. Aquí l’espectadora és testimoni de la convivència entre les memòries de les activacions realitzades i les obres que van ser objecte d’activació, dels vincles o conflictes que se’n deriven. artistes

Valentina Alvarado Matos, Ricard Casabayó, Juan Antonio Cerezuela, Carmen de Ayora, Daniel De La Barra, Juan David Galindo Guarín, Marla Jacarilla, Wioityuwoityuo, Guillermo Moreno Mirallas, Marina Rubio, Carlos Vásquez Méndez, Tamara Zaitseva


ON MEDIATION és un programa d’estudis és un programa d’estudis teòrico-pràctic organitzat pel grup de recerca Art Globalization Interculturality (AGI) de la Universitat de Barcelona.


Fotografies: Eva Carasol