CAT / ES
TRANSITAR LA FISURA. ESTRATÈGIES VINCULARS A LES 
PRÀCTIQUES D’ALLÒ VIU

universitat de barcelona, 2021

something is interesting if it is situated in-between
—inter-esse—not to divide, but to relate.

Isabelle Stengers, The Invention of Modern Science (1993)


Amb aquesta afirmació Isabelle Stengers ens obre les portes a repensar els espais que habitem, a encarnar cossos i identitats descentrades, a difuminar límits autoimposats. Alguna cosa té interès quan es localitza en un espai entre éssers, ens diu, en un espai que implica correlació. La filòsofa posa el punt focal en la fissura que existeix entre cossos, uns espais dinàmics que es nodreixen de la col·laboració i que corporalitzen la potencialitat. Aquesta investigació pretén agitar aquests espais que usualment es conceben com a vacus. L'objectiu és traçar un recorregut que ens doni eines per a donar veu a les múltiples vides que compartim des de la profunditat de l'intermedi.

Podem habitar l'«entre»? Podem situar-nos en la inestabilitat del trajecte? La motivació principal d'aquest treball és posar a dialogar veus provinents de disciplines múltiples per a qüestionar la nostra contemporaneïtat. Des de la biologia, la filosofia, l'art o la física, entre altres, han proliferat narratives que posen sobre la taula la necessitat de donar visibilitat a una dependència afectiva de l'ésser humà amb la resta d'espècies i amb el seu entorn.
Partint de la pràctica artística del bioart, la investigació pretén anar a la cerca de naratives que ens permetin qüestionar críticament les nostres realitats des d'unes perspectives situades i arrelades amb les problemàtiques ecològiques actuals.Tesis Final de màster Estudis Avançats en Història de l’Art, amb l’acompanyament de Daniel López del Rincón.Imatge: Our Product, Pamela Rosenkraz (2015)